Framtidens Östhammar

Östhammar är på många sätt en bra kommun att leva i. Vacker skärgård, historiska bruk och ett varierat kultur och fritidsliv förgyller vår vardag.

Vi har höga ambitioner för Östhammar

Kommunen har en låg arbetslöshet och i ledningen av kommunen har vi satsat mycket på god kvalitet och service. Men vi tror att Östhammar kan bli ännu bättre.

Vi vill fortsätta bygga varierade bostadsformer för livets alla skeden, jobba för en kvalitativ skola som ger alla lika möjligheter samt prioritera en trygg arbetsmarknad med fokus på ökad sysselsättning.

Vi vill:

Införa en 90-dagarsgaranti som erbjuder arbetslösa ungdomar jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar

Ha en avgiftsfri kulturskola och ge goda möjligheter till föreningslivet

Införa sommarjobbsgaranti för alla unga mellan 15-17 år

Minska klassernas storlek, främst i årskurs 0-3

Försäkra att äldreomsorgen har tillräckliga resurser för en hög kvalitet

Jobba för att fler ska ha möjlighet att arbeta heltid

Skapa förutsättningar för ett näringsliv i utveckling

Ha god infrastruktur på landsbygden

Arbeta för ökad inflyttning till kommunen genom fler hyresrätter och god markberedskap