Nu äntligen är det klart…

Roger

Vi Socialdemokrater med våra 16 mandat, Vänsterpartiets 2 och Centerpartiets 7 har genom valteknisk samverkan bildat en majoritet i kommunen. Vi tre har tillsammans 25 av de 49 mandaten i fullmäktige.

På fullmäktige den 23:e oktober valdes Margareta Widén Berggren till fortsatt majoritetsråd och Roger Lamell till ordförande i fullmäktige.

En annan punkt på föredragningslistan var att välja kommunstyrelse.

Till att representera Socialdemokratena valdes som ordinarie Margareta Widén Berggren tillika förste vice ordförande, Tomas Bendiksen, Roger Lamell samt Lisa Norén.

Som ersättare valdes Jonas Lennström, Anna Frisk, Caroline Schnell samt Mika Muhonen

Ett stort tack!

Vi Socialdemokrater i Östhammars kommun vill rikta ett stort tack till de av er som valde att lägga sin röst på oss i kommunvalet. Det är ni som gjort det fortsatt möjligt att fortsätta driva en tydlig socialdemokratiskpolitik med focus på medborgarna i Östhammars kommun.