Livliga och engagerade diskussioner på medlemsmötet den16 september

IMG_0165 IMG_0164 IMG_0163

Kommunen står inför utmaningar de kommande åren och det var ett 25-tal medlemmar som tagit sig till Kvarnen i Gimo för att prata lokal politik. Ämnen som diskuterades var kultur och fritid, VA och bostadsbyggande, vård och omsorg, skolfrågor samt allmän lokalpolitik. Samtalen präglades av engagemang, driv och vilja och kvällen upplevdes som bra och givande. Många kloka tankar och det finns rörelse som ger hopp om framtiden i Östhammars arbetarekommun. Fortsättning följer…