Hej alla medlemmar!

Nu börjat partiets fyrtionde ordinarie kongress.

Denna gång ska vi ta fram två nya program: utbildning och organisation.

Utbildningsprogrammet handlar mycket om omställningsutbildningar, och organisationsdelen handlar om partiets egna organisation.

Vi ska även prata sjukvård och om valet till europaparlamentet.

Följ gärna kongressen via media.

Med vänlig hälsning!

Lisa Norén ombud från Östhammars arbetarekommun