Valprogram 2022

Här är årets valprogram: Valprogram 2022

Livliga och engagerade diskussioner på medlemsmötet den16 september

IMG_0165 IMG_0164 IMG_0163

Kommunen står inför utmaningar de kommande åren och det var ett 25-tal medlemmar som tagit sig till Kvarnen i Gimo för att prata lokal politik. Ämnen som diskuterades var kultur och fritid, VA och bostadsbyggande, vård och omsorg, skolfrågor samt allmän lokalpolitik. Samtalen präglades av engagemang, driv och vilja och kvällen upplevdes som bra och givande. Många kloka tankar och det finns rörelse som ger hopp om framtiden i Östhammars arbetarekommun. Fortsättning följer…

 

Välkomna till medlemsmöte

annons

Hej alla medlemmar!

Nu börjat partiets fyrtionde ordinarie kongress.

Denna gång ska vi ta fram två nya program: utbildning och organisation.

Utbildningsprogrammet handlar mycket om omställningsutbildningar, och organisationsdelen handlar om partiets egna organisation.

Vi ska även prata sjukvård och om valet till europaparlamentet.

Följ gärna kongressen via media.

Med vänlig hälsning!

Lisa Norén ombud från Östhammars arbetarekommun

Nu äntligen är det klart…

Roger

Vi Socialdemokrater med våra 16 mandat, Vänsterpartiets 2 och Centerpartiets 7 har genom valteknisk samverkan bildat en majoritet i kommunen. Vi tre har tillsammans 25 av de 49 mandaten i fullmäktige.

På fullmäktige den 23:e oktober valdes Margareta Widén Berggren till fortsatt majoritetsråd och Roger Lamell till ordförande i fullmäktige.

En annan punkt på föredragningslistan var att välja kommunstyrelse.

Till att representera Socialdemokratena valdes som ordinarie Margareta Widén Berggren tillika förste vice ordförande, Tomas Bendiksen, Roger Lamell samt Lisa Norén.

Som ersättare valdes Jonas Lennström, Anna Frisk, Caroline Schnell samt Mika Muhonen

Ett stort tack!

Vi Socialdemokrater i Östhammars kommun vill rikta ett stort tack till de av er som valde att lägga sin röst på oss i kommunvalet. Det är ni som gjort det fortsatt möjligt att fortsätta driva en tydlig socialdemokratiskpolitik med focus på medborgarna i Östhammars kommun.

Lokalt valprogram

IMG_E0364IMG_E0354fullsizeoutput_330fullsizeoutput_337fullsizeoutput_336fullsizeoutput_339IMG_E0359IMG_E0360IMG_E0362IMG_E0363

Aktiviteter under maj

SAP 2017-05-03

Årsmöte i Östhammars arbetarekommun

Vivianne2

Östhammars arbetarekommuns årsmöte genomfördes den 13:e mars 2017 i Österbybruk. Förutom gängse årsmötesförhandlingar beslutade mötet att avskaffa representantskapet och ersätta det med medlemsmöten.

Det vill säga att i framtiden har alla medlemmar som kommer på arbetarekommunens offentliga möten rösträtt. Där vår förhoppning är att det ska leda till spänstigare och aktivare möten.

Årsmötet gästades även av vårt Regionråd Vivianne Macdisi. Hon gick igenom den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län som bygger till stor del på det av Socialdemokraterna i Uppsala län beslutade Framtidskontraktet.

Vivianne svarade även på det stora antalet frågor som mötet hade gällande förslaget att stänga akuten i Östhammar nattetid och informerade oss om den dialog som kommer att genomföras med invånarna i vår kommun innan eventuella beslut fattas i frågan.

Jag kan även rekommendera ett besök på Socialdemokraterna i Uppsala läns hemsida för att ta det av hur det socialdemokratiska arbetet fortskrider på Region nivå och i Uppsala län.

Ett stort tack till S- föreningen i Österbybruk för ett utmärkt ordnat årsmöte 🙂

Med vänlig hälsning!

Jonas Lennström