Årsmöte i Östhammars arbetarekommun

Vivianne2

Östhammars arbetarekommuns årsmöte genomfördes den 13:e mars 2017 i Österbybruk. Förutom gängse årsmötesförhandlingar beslutade mötet att avskaffa representantskapet och ersätta det med medlemsmöten.

Det vill säga att i framtiden har alla medlemmar som kommer på arbetarekommunens offentliga möten rösträtt. Där vår förhoppning är att det ska leda till spänstigare och aktivare möten.

Årsmötet gästades även av vårt Regionråd Vivianne Macdisi. Hon gick igenom den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län som bygger till stor del på det av Socialdemokraterna i Uppsala län beslutade Framtidskontraktet.

Vivianne svarade även på det stora antalet frågor som mötet hade gällande förslaget att stänga akuten i Östhammar nattetid och informerade oss om den dialog som kommer att genomföras med invånarna i vår kommun innan eventuella beslut fattas i frågan.

Jag kan även rekommendera ett besök på Socialdemokraterna i Uppsala läns hemsida för att ta det av hur det socialdemokratiska arbetet fortskrider på Region nivå och i Uppsala län.

Ett stort tack till S- föreningen i Österbybruk för ett utmärkt ordnat årsmöte 🙂

Med vänlig hälsning!

Jonas Lennström